IMPRINT

Naam: Dominique T

Bedrijfsnaam: Kaizen

Adres: Grote Thems 39, 8490 Jabbeke, België Grote Thems 39, 8490 Jabbeke, België

EMail: info@fibromyalgia.eu

Ondernemingsnummer/BTW: BE 0887 569 103

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van fibromyalgia.eu en dienen ter bescherming van iedere gebruiker van deze website.

1. voorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot de website fibromyalgia.eu, stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende wet- en regelgeving, en deze na te leven. In geval van betwisting zal de gebruiker de toegang tot de website worden ontzegd. Alle bijdragen aan deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

2. gebruikerslicentie

Het tijdelijk downloaden van bijdragen van deze website is toegestaan voor niet-commercieel privé-gebruik. Dit is een licentieverlening, maar geen eigendomsoverdracht. Het volgende is niet toegestaan onder de vergunning:

Wijziging of kopiëren van bijdragen
Gebruik van bijdragen voor commerciële doeleinden of openbare communicatie (commercieel/niet-commercieel)
Pogingen tot het decompileren of herschrijven van software gebruikt op fibromyalgia.eu
Verwijdering van auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen
Bijdragen en ander materiaal overdragen aan derden of bijdragen spiegelen op andere servers.
3. toepasselijk recht

De gebruiksvoorwaarden die hierin worden uiteengezet, vallen onder het Belgische recht. Elke gebruiker onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

4. wijziging

Kaizen BVBA heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, stemt de gebruiker in met de huidige voorwaarden.

® Kaizen, Alle rechten voorbehouden.